Ouderbegeleiding ACTief opvoeden

ACTief opvoeden is een gedragstherapeutische cursus voor ouders van kinderen en jeugdigen (4-21 jaar) met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen, die gebaseerd is op de Acceptatie en Commitment Therapie (ACT).

ACT is een evidence-based therapievorm die aanvaardings-, mindfulness- en gedragsveranderingsstrategieën combineert. ACTief opvoeden is bedoeld voor ouders die vastzitten in niet-werkzaam opvoedgedrag (zoals overbeschermen/controle, te vaak boos/toegeeflijk zijn) en die dit willen veranderen. Effectmeting vindt plaats in samenwerking met de Universiteit van Utrecht.

In de oudercursus wordt gebruik gemaakt van onder meer mindfulness, registratieopdrachten en experiëntiële oefeningen. De nadruk wordt gelegd op het versterken van gerichte aandacht en vasthouden aan eigen opvoedwaarden. Ouders leren door deelname hun gedrag bewust te kiezen en daardoor weer invloed te krijgen op de ontwikkeling van hun kind. Als werkboek in de cursus wordt gebruik gemaakt van de opvoedwijzer ACTief opvoeden ‘Doen wat werkt voor jou en je kind’ door Denise Matthijssen.