Persoonlijke veerkracht om uitdagingen het hoofd te bieden

Kinderen en jongeren krijgen in onze huidige maatschappij te maken met steeds meer uitdagingen waar ze mee om moeten gaan. Het aantal jongeren met burn out-klachten en/of depressieverschijnselen neemt nog altijd toe. Er zijn meer kinderen en jongeren die de lat voor zichzelf zo hoog leggen dat ze er ziek van worden, vastlopen en uitvallen. Er wordt veel van hen verwacht, er zijn steeds meer prikkels die verwerkt moeten worden, succes lijkt maakbaar en succes (en falen!) zijn erg zichtbaar en dichtbij via sociale media.

De maatschappij waarin we nu leven vraagt andere vaardigheden van onze kinderen en jongeren dan bijvoorbeeld een decennium geleden. Het vraagt om meer psychologische flexibiliteit en persoonlijke veerkracht. Meer bagage om dat wat een kind in zijn leven tegenkomt het hoofd te bieden.

Hoogbegaafde kinderen lopen met hun unieke manier van ervaren en denken tegen nog weer andere uitdagingen aan.

Deze uitdagingen vragen om individuele oplossingen die voor elk kind anders zijn. Kom je op een eerste gesprek bij Natuurlijke Uitdaging, dan ga ik samen met het kind en de ouders/verzorgers op zoek naar begeleiding die past bij de situatie waarin het kind zich bevindt.