Acceptance & Commitment Therapy (ACT) voor kinderen en jongeren

ACT is ontwikkeld door onder andere Steven Hayes, Kelly Wilson en Kirk Strosahl. Het is een praktische toepassing van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar hoe wij als mensen leren (relational frame theory) en de functionaliteit van gedrag binnen de context van onze omgeving, maar ook onze leergeschiedenis.

Evidence based therapie
ACT is een therapievorm die hierbij helpt. ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy en is een (evidence based) derde generatie gedragstherapie die helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je in het leven tegenkomt. Het gaat bij ACT enerzijds om het accepteren van vervelende gedachten en gevoelens in plaats van ermee in gevecht te gaan, en anderzijds om zélf richting te geven aan je leven. Wat is voor jou belangrijk en hoe wil jij leven, in plaats van je te laten leiden door negatieve gedachten en het vermijden van de dingen die negatief zouden kunnen uitpakken. Deze ACT-vaardigheden zorgen ervoor dat je psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is daarmee niet zozeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.

De training ACT4Kids is een vertaling van Acceptance and Commitment Therapy naar de belevingswereld van kinderen en jongeren. Daarbij leren ze vaardigheden aan om onbevangen en nieuwsgierig te kunnen blijven en niet gevangen te raken in hun gedachten en gevoelens. Het gaat hierbij niet zozeer om anders te leren denken, maar ze te leren hoe ze anders met hun gedachten om kunnen gaan. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een toets: het ene stemmetje in je hoofd zegt dat je het toch niet gaat halen, terwijl het andere stemmetje je geruststelt en aangeeft dat je goed hebt geleerd en dat je het natuurlijk gaat halen. Oók met deze helpende gedachte ben je nog altijd met die toets bezig, terwijl je zou willen dat je een keer diep zucht, opmerkt dat je het spannend vindt en/of er tegenop ziet en het daarna kunt laten gaan.

Wanneer je geconfronteerd wordt met vervelende gebeurtenissen, gevoelens en gedachten, ben je over het algemeen geneigd deze te vermijden. De manier waarop je dat doet is op de lange termijn echter niet altijd helpend. ACT leert kinderen om gedachten en gevoelens toe te laten, zonder dat ze leiden tot een automatische reactie als uitstellen, vermijden en/of piekeren. Als je je gedachten en gevoelens kunt toelaten zonder erop te reageren, ontstaat er ruimte om voor ander gedrag te kiezen. Concreet: als je niet meer automatisch in gedrag ‘schiet’ dat je liever niet van jezelf ziet, kun je gaan doen wat je écht wil doen. Je wordt psychologisch flexibeler.

Op weg naar volwassenheid
ACT4kids is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. Naast een specifieke therapie, is ACT vooral ook een methodiek die kinderen en jongeren kan helpen bij de manier waarop ze in het leven willen staan. Het is een houding die breed toepasbaar is in de verschillende levensgebieden van kinderen en jongeren en die helpt op weg naar volwassenheid.

ACT-begeleiding leert kinderen en jongeren omgaan met vervelende ervaringen. Bij deze ervaringen zijn er vervelende gedachten en gevoelens waardoor ze niet lekker in hun vel zitten. Het ene kind reageert hierop met teruggetrokken gedrag, het andere kind juist met boosheid en opstandigheid. ACT kan worden ingezet bij kinderen en jeugdigen die met zichzelf en hun emoties worstelen. 

Hierbij kun je denken aan kinderen en jongeren met een laag zelfbeeld, gevoelens van (faal)angst, stemmingsklachten, motivatieproblemen en boos of opstandig gedrag ongeacht of hier een stoornis aan ten grondslag ligt. 

Binnen ACT gaan we er vanuit dat je in je leven zowel fijne als pijnlijke ervaringen hebt en je hier logischerwijs dus positieve en negatieve gevoelens en gedachten door hebt. Vaak probeer je als mens te leren van het verleden en daardoor als het ware de toekomst te voorspellen, zodat je mislukking en andere vervelende ervaringen kunt voorkomen. Helaas kan je brein hier flink in doorslaan en voor je het weet ben je aan het vechten tegen een onzichtbare vijand: de mens lijdt het meest aan het lijden dat hij vreest…

Vechten tegen het onvermijdelijke kost niet alleen heel veel energie, het levert je op de lange termijn niets op. Beter is het om vaardigheden te ontwikkelen die ervoor zorgen dat je in staat bent om om te gaan met de moeilijke kanten van het leven en de angsten en piekergedachten die gaan over het verleden of de toekomst los te laten.

ACT leert je dus om mee te bewegen met dat wat het leven biedt – goed of slecht – en leert je dus psychologisch flexibel te zijn.

Bij ACT4kids kan ik je kind individueel begeleiden, maar als dat passend is voor je kind en er is een geschikte groep, dan kan de begeleiding ook met meerdere kinderen en/of tieners plaatsvinden. Ook is gezinsbegeleiding mogelijk.

Voor meer informatie over ACT4kids zie ook: www.act4kids.nl