Natuurlijke Uitdaging staat voor het op een natuurlijke manier (opnieuw) laten stromen van je energie die je om wat voor reden dan ook hebt geblokkeerd. Omdat je niet op de juiste manier werd gestimuleerd, of omdat je je niet begrepen of veilig voelde. Of misschien omdat je geen vertrouwen had in jezelf en je dacht dat je het niet kon. Natuurlijke Uitdaging zorgt voor meer balans, tussen verstand en gevoel, en voor stabiliteit, rust en vertrouwen, in jezelf, in je talenten en in de wereld waar je je in beweegt.

Het daagt je uit om dichter bij jezelf te komen, je verborgen talenten te ontdekken en je uitdagingen aan te gaan. Je komt meer in contact met jezelf, zonder de beperkingen die anderen je opleggen, of die jij jezelf oplegt. En zonder te oordelen of te labelen, want je bent uniek in wat je kunt.

   

Alles is NU

NU is niet het verleden, niet de toekomst, maar wat zich op dit moment aandient. Daar werk je mee, zonder vast te lopen in conclusies over wat er is gebeurd en verwachtingen over wat er misschien gaat gebeuren. NU is direct, onmiddellijk, zonder uitstel of omwegen. Nu stroomt het, en gedachten over het verleden of de toekomst werpen slechts barrières op die je ontwikkeling kunnen belemmeren. NU is nu, alles is nog mogelijk.

 

De verschillende kleuren groen

Kleuren roepen gevoelens en emoties op. De kleur groen wordt over het algemeen in verband gebracht met de natuur, en met rust.

Emoties en eigenschappen die geassocieerd worden met groen zijn: balans in energie, gevoel van tevredenheid, optimistisch, vertrouwen, vrede en harmonie in het leven. Groen is helend, het geeft hoop en stabiliteit, maar ook richting, vriendelijkheid en geloof. Deze kleur doet ons realiseren dat we er alleen met ons verstand niet komen en dat we ook moeten durven te vertrouwen op emotie, gevoel en instinct.

   

De NU-golf symboliseert het element water

Water is als oerzee in veel mythen de bron van al het leven. Het is door zijn soms ondoorgrondelijke diepte vaak een symbool van chaos of het onbewuste, van een werkelijkheid waarin alles potentieel aanwezig is, alleen de helderheid om het in te zien mist soms. Het onbewuste bevat net als water een element van verborgenheid en geheimzinnigheid. Een terugkeer naar het water, het onbewuste, geeft alles terug wat verloren is gegaan door de vernietigende krachten van de tijd en herstelt het vermogen om open te staan voor nieuw leven, nieuwe ideeën en nieuwe relaties. Het oerwater, waaruit de aarde is ontstaan, staat ook voor gedaanteverwisseling (De zeegod Proteus in de Griekse mythologie), vernieuwing (de zon verdwijnt elke dag in de zee en komt ’s ochtends weer op) en van verlossing.

Door zijn stromende veranderlijkheid is de rivier een symbool van het continu verlopende leven, maar ook van tegen de stoom in proberen te zwemmen, van vechten tegen iets wat niet natuurlijk zijn gang kan gaan. Met de stroom mee zwemmen zien we als loslaten, als meegaan met wat is, acceptatie.

Water heeft ook een reinigende, genezende en heiligende kracht. Het gevoel van frisheid dat een onderdompeling in water geeft, is de sleutel tot deze symboliek. De reiniging is ook bekend van de christelijke doop, waarin water de betekenis heeft dat het mensen en dingen kan scheppen en veranderen. ‘In het water kijken’ impliceert zelfreflectie, naar je schaduw toegaan.

In de alchemie is water het aqua permanens of elixir vitae. Water is over het algemeen de projectie van kennis uit het onbewuste. In de symboliek tijdens de Middeleeuwen werd gesproken van aqua doctrinae, het water van de kennis, van de leer.

Psychologisch symboliseert water vaak emoties die moeten stromen om spontaan en levenskrachtig te blijven. Tranen kunnen een uiting zijn van de vernieuwing waarmee het terugvinden van het contact met jezelf met emoties gepaard gaat.

   

De vingerafdruk: je bent uniek

In de NU-golf is nog een vingerafdruk zichtbaar, alsof iemand de lijn met vingerverf in één nonchalante beweging op papier heeft gezet. Het staat voor creativiteit en spontaniteit, voor een natuurlijke beweging, zonder er diep over na te denken. De afdruk laat zien dat ieders pad persoonlijk is, en vooral uniek. Iedereen is bijzonder op zijn eigen manier, en past als uniek individu eigenlijk in geen enkel hokje. Zo is ook de benadering van Natuurlijke Uitdaging: persoonsgebonden en rekening houdend met de unieke talenten en uitdagingen van iedereen afzonderlijk.

Natuurlijke Uitdaging is maatwerk.