Jouw Natuurlijke Uitdaging (terug)vinden, dat is waar ik voor sta. 

Van uitdagingen groei je, ongeacht hoe je begint of hoe groot de stappen zijn die je maakt. 

Ik geniet ervan om kinderen en volwassenen – en daarmee ook mezelf – uit te dagen om te groeien, en de passie om te leren aan te wakkeren of te hervinden. Door actief en vooral ook creatief trainen kan ik niet alleen het unieke kind of de bijzondere volwassene, maar ook teams binnen (onderwijs)organisaties inspireren en stimuleren tot groei.

De kern van mijn trainingsaanbod is leren door te doen. Actieve werkvormen gericht op inzicht, vaardigheden en samenwerken staan centraal, uiteraard in goede harmonie met het overdragen van theoretische kennis.

Mijn stijl is direct, verbindend en actiegericht, met lef en een flinke dosis creativiteit. Theorie leer ik je op basis van ervaring, niet alleen omdat het in een boek staat.

Wie ik ben

Ik ben Nanda Ponsteen. Ik ben getrouwd en moeder van twee hoogbegaafde kinderen.

Mijn ‘leren leren’-carrière begon op het MBO- Sociaal Pedagogisch Werk (SPW). Ik verdiepte mijn kennis op het HBO voor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en de deeltijdopleiding Pedagogiek, richting Onderwijskunde. Zonder boeiende werkplekken bij De Hoogstraat Revalidatie, TBS resocialisatie en als manager in de buitenschoolse kinderopvang zou ik niet zijn wie ik nu ben!

In 2016 rondde ik de opleiding tot Talentbegeleider/ hoogbegaafdheidsspecialist bij Novilo af en ben ik de Novilo-gevorderdenopleiding gaan doen.

Nu ondersteun ik als Talentbegeleider met Natuurlijke Uitdaging leerkrachten, kinderen, tieners en volwassenen bij alles wat nodig is om plezier in hun uitdagingen te behouden of (terug) te krijgen. Op diverse basisscholen heb ik inmiddels getalenteerde kinderen begeleid in de NU-klas, waar ik met ze heb gewerkt aan hun individuele uitdagingen. Daarnaast ben ik gediplomeerd Trainer en geef ik Mindset-trainingen aan leerkrachten en leerlingen. Ook begeleid ik in individuele trajecten kinderen en hun ouders die vastlopen op diverse gebieden, waaronder in het onderwijs. Sinds april 2021 ben ik ook gecertificeerd ACT4KIDS begeleider. 

 

Mijn kinderen waren mijn grootste motivatie om Talentbegeleider te worden.

Mijn zoon en dochter kregen in het reguliere onderwijs niet de juiste begeleiding en toegang tot extra middelen om te voorzien in hun eigen, unieke onderwijsbehoeften. Daar is geen standaard oplossing voor, terwijl het reguliere onderwijs deze – om verschillende redenen – vaak wel aanbiedt. Getalenteerde kinderen en volwassenen denken, voelen en gedragen zich soms zo wezenlijk anders dat ze zichzelf regelmatig verliezen wanneer ze gevraagd wordt deel te nemen aan die standaard oplossing. Zo kunnen ze gefrustreerd raken en verliezen ze hun motivatie en het vertrouwen in zichzelf omdat ze niet worden uitgedaagd door het dagelijkse lesaanbod.

Ik ben me noodgedwongen in hoogbegaafdheid gaan verdiepen. We hadden veel vragen en weinig concrete oplossingen: 

  • Hoe pak je zo’n begeleidingstraject aan als ouders?
  • Wat zijn de (on)mogelijkheden binnen het onderwijs?
  • Wat gaat er allemaal veranderen voor mijn kinderen en voor ons als gezin?
  • En vooral: hoe kunnen we er voor zorgen dat onze kinderen weer de inspiratie vinden om te leren, maar ook om (weer) zichzelf te kunnen zijn?

Het was niet eenvoudig iemand te vinden die ons persoonlijk advies kon geven en ons kon begeleiden in het proces van acceptatie, zorg en opvoeding. De weg van constatering naar oplossing kan lang, ingewikkeld en frustrerend zijn zonder hulp. 

Ik besloot om daar wat aan te doen. Op de school van mijn kinderen ging ik me inzetten voor de plusklas en zo ontstond de NU-klas, de Natuurlijke Uitdaging-klas. Tegelijkertijd volgde ik diverse opleidingen bij Novilo (basis en Master) en een opleiding tot Mindset-trainer.

Niet lang daarna heb ik Natuurlijke Uitdaging officieel als bedrijf opgericht. Nu zet ik de ervaring van mijn eigen ontdekkingstocht om naar concrete actie.