Mijn kinderen waren mijn grootste motivatie om Talentbegeleider te worden.

Zij kregen in het reguliere onderwijs niet de juiste begeleiding en toegang tot extra middelen om te voorzien in hun eigen, unieke onderwijsbehoeften. Daar is geen standaard oplossing voor, terwijl het reguliere onderwijs deze – om verschillende redenen – vaak wel aanbiedt. Getalenteerde kinderen en volwassenen denken, voelen en gedragen zich soms zo wezenlijk anders dat ze zichzelf regelmatig verliezen wanneer ze gevraagd wordt deel te nemen aan die standaard oplossing. Zo kunnen ze gefrustreerd raken en verliezen ze hun motivatie en het vertrouwen in zichzelf omdat ze niet worden uitgedaagd door het dagelijkse lesaanbod.

Ik ben me noodgedwongen in hoogbegaafdheid gaan verdiepen. We hadden veel vragen en weinig concrete oplossingen: 

  • Hoe pak je zo’n begeleidingstraject aan als ouders?
  • Wat zijn de (on)mogelijkheden binnen het onderwijs?
  • Wat gaat er allemaal veranderen voor mijn kinderen en voor ons als gezin?
  • En vooral: hoe kunnen we er voor zorgen dat onze kinderen weer de inspiratie vinden om te leren, maar ook om (weer) zichzelf te kunnen zijn?

Het was niet eenvoudig iemand te vinden die ons persoonlijk advies kon geven en ons kon begeleiden in het proces van acceptatie, zorg en opvoeding. De weg van constatering naar oplossing kan lang, ingewikkeld en frustrerend zijn zonder hulp. 

Ik besloot om daar wat aan te doen. Op de school van mijn kinderen ging ik me inzetten voor de plusklas en zo ontstond de NU-klas, de Natuurlijke Uitdaging-klas. Tegelijkertijd volgde ik diverse opleidingen bij Novilo (basis en Master) en een opleiding tot Mindset-trainer. Niet lang daarna heb ik Natuurlijke Uitdaging officieel als bedrijf opgericht en zet ik de ervaring van mijn eigen ontdekkingstocht om naar concrete actie.