Passend onderwijs is echt een vak apart. Hoe integreer je dit binnen het beleidsplan? Hoe start je een plusklas? Hoe begeleid je leerkrachten bij het geven van passend onderwijs? En hoe begeleid je een leerling die vastloopt in de klas?

Hoe geef je ook je talentvolle leerlingen een plek op school?

Een beleidsplan maken voor de excellente groep binnen de school,  plusklassen helpen opstarten of het begeleiden van leerkrachten met de excellente leerlingen binnen de groep, in het kader van passend onderwijs is dit een uitdagende opdracht. Je wil misschien wel, maar de kennis en vooral de vertaling naar de praktijk (hoe doe je dit met meer dan twintig unieke kinderen in je klas?) is nog onbekend terrein voor jou en je collega’s.

Met Natuurlijke Uitdaging begeleid en coach ik je op je eigen, persoonlijke leerdoelen: hoe zet je talent optimaal in, en wat heb je nog te leren? Door de klas waaraan je lesgeeft te observeren ga ik kijken op welke manier je meer aandacht kunt besteden aan de behoeften van getalenteerde kinderen. Wat voor vragen stel je, wat kun je aanpassen aan het lesprogramma, hoe geef je een compliment – prijs je de leerling vanwege het behaalde resultaat of de gevolgde werkwijze (zie ook Mindset-trainingen)? Ook kijk ik samen met jou als leerkracht naar je eigen traject binnen de school, bijvoorbeeld of je goed in je vel zit, wat je wensen en ambities zijn en hoe je je werk leuk en uitdagend houdt. 

Maar ook wanneer je talentvolle kinderen coacht kun je je leerdoelen optimaliseren: hoe kun je jezelf verbeteren in je coachingsproces, waar loop je in je coachingspraktijk tegenaan, welke casussen kunnen we bespreken om te achterhalen waar je verbeterpunten zitten?

Voorafgaand aan alle vormen van begeleiding die ik je met Natuurlijke Uitdaging bied, ga ik eerst met je in gesprek. Hierin bekijken we samen welke vorm van begeleiding het meest passend is bij je hulpvraag.